Współpraca

Zasady współpracy

Zasady współpracy na podstawie których ustalane jest wynagrodzenie, zależą od rodzaju i stopnia skomplikowania danej sprawy oraz podlegają indywidualnemu uzgodnieniu z klientem przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej.

Wycena dokonywana jest bezpośrednio na spotkaniu z Państwem lub też, w niektórych przypadkach, po wstępnej analizie otrzymanych od klienta informacji i materiałów np. w drodze elektronicznej. Do momentu ustalenia zasad współpracy klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z podjętymi czynnościami.

Bazując na wieloletniej współpracy z przedsiębiorcami uważamy, że najbardziej efektywnym z punktu widzenia przedsiębiorcy sposobem współpracy jest ryczałt miesięczny, dostosowany do klienta, co ustalane jest na podstawie analizy potrzeb przedsiębiorcy.

img01