Szkolenia

Oferta szkoleniowa

W związku z oczekiwaniami naszych klientów prowadzimy szkolenia oraz konferencje mające na celu pogłębienie wiedzy prawnej i omówienie praktycznych aspektów zastosowania prawa. Tematyka szkoleń jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb klienta, zarówno w sposobie prezentacji tematu oraz stopnia jego zaawansowania. Organizujemy szkolenia zamknięte, jak i szkolenia otwarte skierowane do szerszego grona odbiorców. Po każdym zorganizowanym szkoleniu uczestnicy otrzymują szczegółowe, starannie i rzeczowo przygotowane materiały, które służą usystematyzowaniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy. Materiały te pozwalają wykorzystać przekazane na szkoleniu informacje w bieżącej pracy zawodowej. Zapraszamy do zapoznania się z obecnie proponowaną tematyką szkoleń.

 

img01
Oferta szkoleniowa

Prawo zamówień publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych – kierunki zmian. Warunki udziału w postępowaniu – jak sprecyzować aby nie naruszać konkurencji i nie ograniczać dostępu do zamówienia.

Oferta szkoleniowa

Prawo upadłościowe
i postępowania restrukturyzacyjne

Tryby postępowania, pre–pack po zmianach, pragmatyczne aspekty różnego rodzaju stanów faktycznych oparte na doświadczeniu wynikającym z praktyki.

Oferta szkoleniowa

Prawo administracyjne

Ochrona danych osobowych w związku ze wdrożeniem RODO, praktyczne aspekty udostępniania informacji publicznej przez organy administracji publicznej, a także przedsiębiorstwa wykonujące zadania publiczne, bądź gospodarujące mieniem publicznym. Prawo budowlane ogólne – podstawowe aspekty prawa budowlanego w praktyce i w zastosowaniach. Zagospodarowanie przestrzenne.

Oferta szkoleniowa

Prawo podatkowe

Koszty podatkowe w ujęciu kompleksowym (CIT, PIT) – analiza zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa organów podatkowych. Najważniejsze zmiany w podatkach. Kontrola podatkowa – szkolenie przygotowujące do kontroli organów podatkowych. Raportowanie schematów podatkowych – wybrane zagadnienia, przegląd zmian w przepisach od 2020 roku i dotychczasowej praktyki organów podatkowych.

Oferta szkoleniowa

Prokurator w prawie administracyjnym

Formułowanie zarzutów, udział prokuratora w postępowaniach administracyjnych, relacje prokurator – nadzór budowlany, relacje prokurator – konserwator zabytków, rola prokuratora we władztwie planistycznym jednostek samorządu terytorialnego.