O Kancelarii

dr Paweł Żuradzki
radca prawny, doktor nauk prawnych

Uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/WB/691.

Autor publikacji naukowych kierowanych do przedstawicieli zawodów prawniczych. Posiada tytuł naukowy doktora nauk prawnych z zakresu analizy tematyki sporów kompetencyjnych.

W życiu zawodowym specjalista w zakresie sporów sądowych, legitymujący się doświadczeniem w sprawach gospodarczych, cywilnych, karnych, rodzinnych, spadkowych,  z zakresu prawa pracy oraz spółek prawa handlowego.

img01