• Social Network -

Marcin Plata

radca prawny Marcin Plata, uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/WB/758.
W życiu zawodowym legitymujący się doświadczeniem w sprawach gospodarczych, cywilnych, ubezpieczeń społecznych i cywilnych i rodzinnych.