• Social Network -

Joanna Jagoda

Adwokat Joanna Jagoda  –  doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa samorządu terytorialnego, m.in. monografii Mienie samorządowe (2019) i Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (2011); redaktor naukowy opracowania pt. Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech (2018); współautorka komentarzy do ustaw samorządowych.